Kwaliteitscontrole

Lima Expert: kwaliteitscontrole

Jaarlijks zorgen talrijke controles ervoor dat de kwaliteit van onze producten overeenstemt met onze voedingsprincipes.

Bij Lima weigeren we elk compromis rond kwaliteit, we gaan zelfs verder dan de opgelegde normen. Over normen gesproken: wist je dat het lastenboek van Lima als referentie diende voor het eerste biologisch lastenboek in Europa?

Sinds de jaren 60 voert ons eigen Labo Lima Expert heel strenge interne controles uit op alle stappen van de productie, de verwerking en de distributie van onze voedingsmiddelen. Van grondstof tot afgewerkt product.

Dat doen we bovenop de externe controles door Certisys, een onafhankelijk door de overheid erkend controleorgaan dat garant staat voor de kwaliteit van bio.

De producten die beantwoorden aan de voorschriften voor productie en/of import, krijgen een certificaat. Alle bio-producten van Lima ontvingen dit certificaat.

Welke controles worden door het Labo Lima Expert uitgevoerd? Het Labo waakt over de kwaliteit van de Lima voedingsmiddelen dankzij onderstaande ISO 20000 gecertificeerde procedures :

Doorlichten van processen en ingrediënten van leveranciers:

 • Bio-certificering

 • Keuze van ingrediënten met oorsprong- en certificatiecontroles

 • Controle van de productieprocessen

 • Beoordeling van het eindproduct

 • Traceerbaarheid van ingrediënten en verpakkingsmaterialen

 • Uitsluiten van het gebruik van Genetisch Gemanipuleerde Organismen (GGO’s)

Duidelijke afspraken met en controles van leveranciers waarborgen de constante kwaliteit. Lima streeft naar een eerlijke en open samenwerking met leveranciers. Naast de controles in het Labo Lima Expert bezoeken we regelmatig de productieruimte van onze leveranciers om hun processen en ingrediënten door te lichten.

Waarborgen van residu-vrije producten door:

 • Opvolgen van analyseresultaten van ingrediënten

 • Ondersteunen van leveranciers bij beoordeling of uitvoering van hun analyses.

 • Controle van de eindproducten

Waarborgen van productkwaliteit door ingangscontroles van Lima voedingsmiddelen op:

 • Productinhoud

 • Geur, kleur en smaak van het product

 • Fysische eigenschappen als pH, brix, densiteit, droge stof …

 • Zuiverheid van de producten

 • Risicoanalyse voortvloeiend uit de gevarenanalyse van de grondstof tot het eindproduct bij de gebruiker

Waarborgen van de afwezigheid van radioactiviteit:

 • Producten afkomstig uit risicogebieden in Japan worden bij hun aankomst gecontroleerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

 • Daarnaast neemt het Labo Lima Expert stalen van bepaalde producten die vervolgens geanalyseerd worden door een gespecialiseerd labo aan de Universiteit van Gent.