Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Lima draagt bij aan een betere wereld door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We waken over een eerlijk aankoopbeleid, we investeren in minder vervuilende energie en we kiezen voor ecologische verpakkingen.

Sinds 2009 werken we vanuit een CO2 neutraal gebouw. Daardoor hebben we niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd, het gebouw heeft ook geen negatieve impact op de opwarming van de aarde:

-Minder energieverbruik door natuurlijk licht optimaal te benutten en dankzij het gebruik van groene stroom, super isolerend materiaal en nachtkoeling.

-Minder waterverbruik door regenwater op te vangen voor intern gebruik.

-Minder en beter gesorteerd afval.

Promoten van gezonde voeding
Gezonde voeding bepaalt samen met goede eetgewoontes en een gezonde levenshouding in grote mate je levenskwaliteit. Hiervoor engageert Lima zich al 60 jaar.